මගී අයිතිවාසිකම්

 • ගමන ආරම්භයේදී බස් රථය බස් නැවතුම්පොළින් පිටත්වීමට පෙර ප්‍රවේශ පත්‍රයක් මිල දී ගැනී​මේ අයිතිවාසිකම ඔබ සතු​වේ.
 • බස් රථයට නැගි ස්ථානය හා බැස යන ස්ථානය, නියමිත බස් ගාස්තුව, දිනය, බස් රථ අංකය පැහැදිලිව සඳහන් විධිමත් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ අයිතිය ඔබ සතු ​වේ.
 • ඔබ විසින් ගෙවනු ලැබූ ගාස්තුවට අදාළ ගමනාන්තය දක්වා ආරක්ෂාකාරීව බස් රථයේ ගමන් ගැනීමේ අයිතිය ඔබ සතු ​වේ.
 • විධිමත් ඇඳුමකින් සැරසුණු විනීත රියදුරුවරයෙකු​ගේ හා කොන්දොස්තරවරයෙකුගේ ආචාරශීලී, ප්‍රියමනාප සේවය ඔබ වෙත ලැබිය යුතුය.
 • සාමාන්‍ය සේවා බස් රථයක නම් වයස අවුරුදු 3 ට වැඩි 12 ට අඩු දරුවන් සඳහා නියමිත ගාස්තුවෙන් අඩක් (භාග ටිකට්පතක්) ගෙවා බස් රථයේ ගමන් ගැනීමට හැකි විය යුතු ය.
 • සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් නම්, ප්‍රමාණවත් වායු සමීකරණ පහසුකම් පවතින, අනුමත ආසන ගණන නො ඉක්ම​වන මගීන් සංඛ්‍යාවක් ප්‍රවාහනය කරනු ලබන සේවාවක් අත්විඳීම​ට ඔබට හැකි විය යුතු ​ය.
 • පොදු ප්‍රවාහන සේවා තුළ දුම්බීම තහනම් බැවින්, දුම්වැටි දුමෙන් තොර පරිසරයක ගමන් කිරීමට ඔබ​ට අයිතියක් ඇත.
 • බස් රථය අධික වේගයෙන්, නොසැලකිලිමත් ලෙස හා අනතුරුදායක ලෙස හෝ මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කරමින් පදවන්නේ නම් එයට විරුද්ධ වීමේ අයිති​ය ඔබ සතු වේ. බස් රථය ධාවනය කරන අතරතුර දී රියදුරුවරයා ජංගම දුරකථනය භාවිත කරන්නේ නම් එයට විරුද්ධ වීමටද ඔබට අයිතියක් ඇත.
 • ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රය හැර වෙනත් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය උපකරණ භාවිත නොකරන බස් රථයක ගමන් කිරීමේ අයිතිය ඔබ සතු ය. බස් රථය තුළ ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම් එකී ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයේ ශබ්දය ඩෙසිබල් 80ක් නො ඉක්මවන ලෙස භාවිත කරනු ලබන බස් රථයක ගමන් ගැනීමට ඔබ​ට අයිතියක් ඇත.
 • බස් රථය ධාවනය කරනු ලබන්​නේ බලපත්‍ර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධිකාරිය යටතේ බැවින්, බස් රථය ධාවනය කෙරෙන අතරතුර එහි දොරවල් වසා තිබෙන බවට තහවුරු කරගැනීමට ඔබට හැකි විය යුතුය.
 • මගියා බස් රථයේ වැදගත්ම පුද්ගලයා වන බැවින් ආචාරශීලී, සුහද සේවයක් ඔහුට/ඇයට ලැබිය යුතු ය.
 • මතින් සේවයට වාර්තා නො කර​න්නා වූ බස් සේවක පිරිසක​ගේ සේවය ඔබට ලැබි​ය යුතුය.
 • අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් රථවල අනුමත ආසන ගණන නො ඉක්වමවන මගීන් සංඛ්‍යාවක් ප්‍රවාහනය කළ යුතු ය.
 • කාල සටහනට අනුව නියමිත වේලාවට බස් රථය ගමන් ඇරඹීම හා ගමන් අවසා​න කිරීම සිදු කළ යුතු ​ය. ගමන් ඇරඹීමට නියමිත වේලාව හා ගමන අවසන් කිරීමට නියමිත වේලාව බස් රථයේ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු ​ය.