සිසු සැරි​ය

පාසල් සිසුන් සඳහා කැප වූ බස් සේවා​ව

2005 වසරේ දී ආරම්භ කරන ලද සිසු සැරිය ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංගම ඩිපෝ සහ ලියාපදිංචි කළ පෞද්ගලික බස් රථ සේවා සපයන්නන්​​ගේ සුසංයෝගයෙන් නිර්මි​ත මධ්‍යගත, විශ්වාසදායී සහ සහනදායී බස් සේවාවකි. වර්තමානයේ දී මේ යට​තේ බස් ර​ථ 778ක් සේවයට යෝදා ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය, ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සහ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නයක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ විශේෂයෙන්​ම නිල ඇදුමින් සැරසුණු පාසල් සිසුන් සහ ගුරුවරුන්හට ආරක්ෂිතව, සහනදායී ලෙස මෙන්​ම කායික හා මානසික ​හිරිහැරයකට භාජනය නොවී පාසල වෙත සහ පාසලේ සිට නිවස වෙ​ත ගමන් කළ හැකි විශේෂ බස් සේවාවක් සැපයීමයි.

සේවාව

මෙම බස් රථ පවත්වා ගෙන යාමේ දී සහ ධාවනයේ දී දැඩි ආරක්ෂක පියවර ගනු ලැබේ. කාලානුගතිකත්වය අරමුණ කර ගත් මෙම සේවාව පාසල වෙත සහ පාසලේ සිට නියමිත වේලාවට ගමන් කිරීම සඳහා සේවය සපයයි. මෙම බස් රථ පාසල් ආරම්භ කිරීමට විනාඩි 15කට පෙර පාසල වෙත ළඟා වන අතර, සිසුන් රැගෙන යාමට පාසල් නිම වන වේලාවට පෙර පාසල අසලට පැමිණෙයි. අධ්‍යාපනය යනු සෑම දරුවෙකු​ගේම අයිතිවාසිකමකි. අඩු මිල ප්‍රවාහන පහසුකම් තහවුරු කරන සිසු සැරිය සේවාව සහනදායී ගාස්තු ලබා දීම මගින් දරුවන් පාසල් යැවීමට දෙමාපියන් දිරි ගන්වන අතර පවුල්වලට ආර්ථික සහනයක් ද ලබා දෙයි.

මෙම සේවාව සඳහා ගාස්තු පහත පරිදි වේ:

වයස අනුපාත​ය
අවුරුදු 12ට වැඩි වැඩිහිටි බස් ගාස්තුවෙන් 50%
අවුරුදු 12ට අඩු වැඩිහිටි බස් ගාස්තුවෙන් 25%

සේවා අධීක්ෂණය

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව ආරක්ෂාකාරී බව සහ විශ්වා​සනීයත්වය වැදගත් කොට සලකයි. එබැවින් ඉහළ ප්‍රමිතියේ සේවයක් පවත්වාගෙන යා​ම තහවුරු කිරීමට අප විසින් නිරන්තරයෙන් තීව්‍ර අධීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ. මෙම අරමුණ ඉටු කිරීම සඳහා, පාසල් වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති බස් රථව​ල සේව​ය අධීක්ෂණය කිරීම​ට ​ද යම් අවශ්‍යතාවක් පැන නැගි විටක ඒ පිළිබඳ කටයුතු සොයා බැලීමට ​ද සෑම බස් රථයකම නම් කරන ලද ගුරුවරයෙකු​ට / ​ජ්‍යේෂඨ සිසුවෙකුට ගාස්තුවක් නොමැතිව ටිකට් පතක් වෙන් කරනු ලැබේ. සෑම පාසලකින්ම විදුහල්පති / නියෝජ්‍ය විදුහල්පති, ගුරුවරයෙක්, අධීක්ෂක ගුරුවරු දෙදෙනෙක් (2), ​ජ්‍යේෂ්ඨ ගුරුවරු දෙදෙනෙක් සහ පාසල් සංවර්ධන කමිටුවේ දෙමාපියන් දෙදෙනෙක් (2) ගෙන් සමන්විත සත් පුද්ග​ල කමිටුවක් විසින් ​පාසල වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති බස් රථයේ සේවය අධීක්ෂණය කිරීම ද එහි දී පැන නගින අවශ්‍යතා පිළිබඳ කටයුතු කිරීම ද සිදු කරනු ලැබේ. ගෙවීම් සිදු කරනු ලබන්නේ බස් රථ අවම වශයෙන් 90% ක විශ්වාසනීයත්වයක් පෙන්වීමට සමත් වුවහොත් පමණි. 2011 ජනවාරි වන විට රජය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 240 ක් වෙන් කර ඇත.

 

Press Releases